giá hạt chia

Hiện nay các sản phẩm Hạt chia khá nhiều loại nên giá hạt chia cũng cao thấp, mắc rẻ không giống nhau.