hạt chia

Hạt Chia là hạt gì?

Xuất xứ Hạt chiaHạt chia nhìn vẻ ngoài giống hạt é nhưng to hơn. Trong bài này bạn có thể biết được nguồn gốc, xuất xứ, hình dáng của cây và hạt CHIA